Услуги

Семейна психотерапия

Семейната психотерапия е психологическа помощ на семействотвото, която включва участието на всичките му членове, или взависимост от възникналия казус само засегнатите страни.

Психотерапията има за цел да даде подкрепа, разбиране, полезни и градивни решения при:

- конфликти, скандали в семейството;

- развод, раздяла;

- напрегнати отношения с родителите;

- извънбрачна връзка;

- агресивно поведение в семейството

- член на семейството е обиден и не говори с другите в продължение на много дни, седници или дори месеци;

- хладни отношения в семейството;

- несъгласие относно важно семейно решение;

- отношения родители-деца;