За мен

Д-р Деница Радова

психолог и психотерапевт 

Аз съм д-р Деница Радова и работя като психолог, психотерапевт, хипнотерапевт и постуролог в град Велико Търново от 2006 г. до момента. Завършила съм Медицински университет -  град Плевен. След това завърших социален и здравен мениджмънт в СУ "Св. Климен Охридски" с образователно -клалификационна степен - магистър, както и специалност психология - доктор с професионална квалификация психолог, преподавател  по дисциплините от философския цикъл.

Защитила съм докторска дисертация на тема: " Взаимовръзка между социалната интелигентност и комуникативното взаимодействие в клинична среда."

Имам завършени няколко специализации:

  • Специализация в Италия - Рим по хуманистично - екзистенциална психотерапия - шест годишен срок на обучение.Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale "Otto Rank"-Roma, Italy.
  • Специализация по Когнитивно - поведенческа психотерапия
  • Специализация по Хипноза и Хипнотерапия.
  • Специализация по медицинска психология.
  • Специализация по консултативна психология
  • НЛП (невро-лингвистично програмиране) 
  • Клинична психология.
  • Специализация по детска психология и психотерапия.
  • Специализация по постурология.
  • Сертификат за проведенo обучение и прилагане на нанотехнологии е медицината TAOPATCH.

В момента предстои издаването на монографията ми.

Сертификати
и квалификации