Услуги

Хипноза и хипнотерапия

Хипнозата (от древногръцкия бог на съня Хипнос), понякога наричана хипнотерапия или хипнотична сугестия, е трансово състояние, което се съпътства с повишена концентрация на вниманието, то се пренасочва от външната действителност към  феномените на вътрешния свят.

     Съзнанието преминава през различни състояния на мозъчните вълни. Първото състояние е будно и се нарича бета – състояние.  Това е  нашето обичайно състояние в ежедневието, където се използва логиката , разсъждението и критичното мислене.  Активността на мозъчните вълни измерени с енцефалограма са 14-30 цикъла в  секунда. Второто състояние се нарича алфа, мозъчните вълни са от  8-13 цикъла в секунда.Тогава съзнанието е активно, но по- спокойно.В това състояние човек е по-креативен, по-отворен към информация и с открито въображение. Всички в нашето  ежедневие изпадаме в алфа състояние, при гледане на филм или преди заспиване. Третото се нарича тета и при него дължината на мозъчните вълни е от 4-8 цикъла в секунда. Това е състояние на дълбока релаксация, отпускане и сънуване. Последното делта ниво  е с дължина на мозъчните вълни под 4 цикъла в секунда. Това е състояние на дълбок сън, но различно от това, което се постига по време на хипноза. Значението на тези състояния за хипнозата са, че по време на алфа и  тета има хипнотичен транс. Тогава внушенията към подсъзнанието не се възпрепятстват от критичността на съзнанието. Разликата от нормалното състояние е, че умът  се настройва на различна честота на мозъчните вълни и в това състояние  става пасивен и изчистен от обичайния си мисловен поток.

Как ще ви въздейства хипнозата  и хипнотерапията?

      Хипнозата обичайно  включва процедура на въвеждане, през която клиентът бива уведомен, че ще се работи с въображението му. Хипнотичната индукция представлява разширено внушение, насочено към въображението му или подсъзнанието,  задълбочаване на транса  и накрая извеждане.

       Когато сте в хипноза обикновено сте приятно релаксирани и отпуснати, което спомага без усилие да се фокусирате върху определена идея, мисъл, чувство или усещане, при което разсейващите стимули и “дразнители” от външния и вътрешния свят са сведени до минимум. Това само по себе си е предпоставка за увеличаването на дълбочината на транс и “потапянето” в неизмеримата Вселена на несъзнаваното, където ще преживеете невероятните за рационалния ум феномени на хипнотичния транс, които ще позволят невъзможното да се случи първо във вас, а след това да се пренесе и в заобикалящата ви реалност. По време на хипнозата вие оставате в съзнание през цялото време и контролирате целият процес.

      Хипнозата е ръководена от хипнотерапевт , който използва силата на вашето подсъзнание за достигане на желана промяна в различни сфери от живота. В състояние на хипноза се увеличава вашата внушаемост и това може да бъде използвано от терапевта изцяло във ваша полза: модулират се  емоциите,  усещанията, структурата на мисленето и поведението ви по начин, който променя възприятието ви и подобрява качеството ви на живот. Така се “отпушват” сферите, в които сте се чувствали непълноценни или “не ви е вървяло”.      Хипнозата е  метод , който има силно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си, намалява стреса и променя възприятието, подобрявайки качеството ви на живот. Изцелява, като достига до причината за симптомите и ги изкоренява с подкрепата на непредубеденото несъзнавано, а не с малките планове за контрол на рационалния ум.    Хипнотичният транс неусетно прокарва дирята на промяната във вътрешния ви свят и кара действителността извън вас също да започне да се трансформира. Съзнанието ви се отваря към ситуации и възможности, които са били пред вас, но поради ограниченията, които сте си налагали, не сте забелязвали. Затова е най-удачно да се каже, че хипнозата не ви променя пасивно , а вие валидизирате нова реалност в съзнанието си – процес, който променя или някои щрихи от гледната ви точка, или тотално преобръща възприятието ви.

Хипнотерапията е една  много ефективна терапия,  защото  има:

•  прякото или косвено въздействие на терапевтичното преживяване на несъзнавано ниво;

•  липсата на аналитични спекулативни модели (продължаващи с години), които действат на повърхностно когнитивно/ познавателно/ниво;

•  нейната краткосрочност и висока резултатност, поради дълбинното й и дългосрочно действие;

•  безапелационната й преживелищна стойност. Преживяването по време на хипнотерапията е самата терапия. То въздейства върху подсъзнанието и води до преподреждането му;

•  при дълбок транс могат да се достигнат  трансперсонални измерения на съзнанието. А тези измерения носят със себе си най-мощният изцелителен и трансформиращ потенциал, познат на човечеството;

       Под въздействие на хипнотични сеанси успешно се повлияват много проблемни области в нашия живот. Хипнозата може да бъде приложена, като част от психотерапевтичния процес или като самостоятелна терапия. Много изследвания показват, че  хипнотерапията има по-бързо, по-продължително, и по-дълбоко въздействие върху клиентите, отколкото останалите методи от психотерапията. Ето някои области, с които хипнотерапията се справя ефективно:

•      депресия, хроничен стрес и тревожност;

•      панически атаки;

•      фобии;

•      вредни навици (тютюнопушене, употреба на различни психоактивни вещества, злоупотреба с алкохол хазарт и др.);

•       страхове (страх неуспех, страх от шофиране, страх от смъртта и др.);

•      проблеми с храненето ( преяждане, наднормено тегло и др.);

•       сексуални проблеми;

•       безсъние;

•       синдром на професионалното изчерпване /бърнаут/;

•       освобождаване от негативни чувства (страх, вина, гняв, тъга и др.);

•       ниска самооценка;

•       липса на  мотивация;

•       възрастова регресия;

•       регресия в минал живот;