Услуги

Постурология, Интегративна медицина

Постурологията е медицинска наука за стойката на тялото и дава през 21-и век една промяна в парадигмата на медицината, физиотерапията и рехабилитацията, изследвайки постуралните нарушения в организма, тяхната диагностика и лечение. В превод от латински " постура" означава стойка и включва нервномускулната и скелетната системи, които отговарят за равновесието. Тя се определя от състоянието на мускулите и фасциите, както и от подвижността на ставите. Фината постурална система е в основата за подвижността на стойката. Постурологичният анализ дава информация за първичността на патологията, компенсаторните възможности на организма, как е най-ефективно да се започне лечението и съответно очаквани резултати. Постуралните нарушения се изследват и диагностицират чрез специално разработени протоколи, които след първоначалната диагностика могат да бъдат допълнени със специфични за съответните специалисти клинични и параклинични изследвания.