Д-р Деница Радова

ПСИХОЛОГ - ПСИХОТЕРАПЕВТ

 

Здравето на човека е пряко следствие от неговото мислене.

"Лекарят има три инструмента в борбата срещу

болестта - думи, растения и нож.

Моля обърнете внимание на думите - те са на първо място"

                                                                                                    /Авицена/

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС